dr hab. prof. UŚ Jacek Barcik

  • Pytania prejudycjalne polskich sądów
  • W artykule przybliżono procedurę postępowań prejudycjalnych, jakie sądy państw członkowskich UE mogą, a niekiedy muszą wnosić do Trybunału Sprawiedliwości UE. Zbadano polską praktykę sądową, wskazując najważniejsze problemy wiążące się z omawianą procedurą. Wprowadzenie Istotą pytania prejudycjalnego jest zapewnienie jednolitej wykładni i stosowania prawa … Czytaj dalej