dr hab. Krystian Markiewicz

 • Najważniejsze były spotkania z ludźmi
 • Ostatnie 3 lata, to nie tylko cała kadencja Zarządu naszego Stowarzyszenia, ale zarazem czas twardej walki o praworządność w Polsce. Przez kilka miesięcy była nikła nadzieja, że władza polityczna zechce rozmawiać z nami na równych warunkach. Szybko jednak się okazało, … Czytaj dalej

 • Kilka słów na początek kadencji
 • Drodzy Iusticjanie, Koleżanki i Koledzy, Rozpoczęła się nowa kadencja zarządu, którego miałem zaszczyt zostać prezesem. Jestem zdania, że tak jak Stowarzyszeniu, także sądownictwu nie jest potrzebna rewolucja. Nie wszyscy jednak podzielają tę opinię podejmując prace legislacyjne w zakresie szeroko rozumianego … Czytaj dalej

 • Edytorial
 • Szanowni Czytelnicy, Dwudziesty drugi numer Kwartalnika „Iustitia” stanowi połączenie pięknej tradycji Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z wyzwaniami współczesności. W związku z jubileuszem 25-lecia Stowarzyszenia, w pierwszej części przypominamy Państwu teksty „justycyjne”, które pochodzą z okresu sprzed powstania Kwartalnika, w kształcie, … Czytaj dalej

 • Edytorial
 • Szanowni Czytelnicy, Numer Kwartalnika, który macie Państwo przed sobą, poświęcony jest w dużej mierze problematyce referendarza sądowego. Publikowane artykuły, to tylko wybrane spośród tych, które zostały nadesłane w związku z konferencją organizowaną przez Redakcję Kwartalnika i Wydawnictwo C.H.Beck. Artykuł dr … Czytaj dalej

 • Edytorial
 • Szanowni Czytelnicy, Oddajemy Państwu 20., jubileuszowy, numer Kwartalnika. Mam nadzieję, że przez 5 lat udało się nam zyskać życzliwość Państwa i wyrobić pewną markę, jako czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie SSP „Iustitia”. Czasopisma, któremu bliskie są sprawy ważne w codziennej pracy … Czytaj dalej

 • Edytorial
 • Szanowni Czytelnicy, Artykuł stanowiący temat numeru – „Odpowiedzialność cywilna sędziego za naruszenie czci w postępowaniu cywilnym” – dotyczy niezwykle interesującej problematyki tak pod względem naukowym, jak i odnoszącym się do praktyki każdego sędziego, zwłaszcza że tytułowe sprawy coraz częściej trafiają … Czytaj dalej

 • Edytorial
 • Szanowni Czytelnicy, Niniejszy numer otwiera artykuł dr hab. Jacka Barcika „Wyłączenie sędziego w orzecznictwie ETPCz w świetle spraw polskich”. Problematyka ta ma znaczenie podstawowe, co wynika z konieczności zagwarantowania rzetelnego postępowania jako jednego z aspektów prawa do sądu (art. 6 … Czytaj dalej

 • Edytorial
 • Szanowni Czytelnicy, Historia zatoczyła przewidywane koło – po tym, jak z inicjatywy byłego ministra sprawiedliwości zlikwidowano kilkadziesiąt sądów, za czasów ministrowania przez jego następcę podjęto prace nad ich przywróceniem. Obecny Minister Cezary Grabarczyk zapowiada przyspieszenie procesu ich reaktywacji. Można było … Czytaj dalej