• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(3)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Immunitet materialny a odpowiedzialność sędzieg

Podczas toczącej się od dłuższego czasu debaty na temat ustroju sądów powszechnych i statusu sędziego poruszane są m. in. kwestie związane z relacjami pomiędzy niezawisłością sędziego a procesem jego kontrolowania i nadzorowania. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” od dawna przypomina o tym, że sędziowie są na wiele sposobów oceniani oraz, że sposób tej oceny musi być tak skonstruowany, aby zapewnić obywatelom prawo do niezawisłego sądu. Prawo to realizowane jest m.in. poprzez przyznanie sędziom immunitetu materialnego w obszarze wykroczeń. Jedną zaś z form kontroli sędziów jest postępowanie dyscyplinarne wszczynane w przypadkach określonych w art. 107 PrUSP.

Dostęp do pełnych tekstów mają zalogowani (Login) Użytkownicy będący członkami SSP „Iustitia” lub prenumeratorami Kwartalnika (wersji drukowanej lub elektoroniczej - możliwość zakupu prenumeraty www.e-księgarnia.beck.pl)