dr hab. Krystian Markiewicz

  • 30-letnia „Iustitia”
  • Iustitia, to jak wiadomo rzymska personifikacja sprawiedliwości, w przeciwieństwie do jej greckich krewniaczek, Temidy czy Dike, nie nosi opaski na oczach. „Iustitia” od 30 lat przygląda się bacznie temu co dzieje z polskim sądownictwem. Z umiarkowaną nadzieją stale spogląda w … Czytaj dalej

  • Polityczne wybory w Sądzie Najwyższym
  •     Wybory powinny być uczciwe. W Konstytucji RP jest to doprecyzowane poprzez wskazanie, że wybory najważniejszych władz w kraju powinny być powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Wybory te są zatwierdzane przez Sąd Najwyższy, i dlatego nie waham się powiedzieć, … Czytaj dalej

  • Wieści z frontu walki o praworządność
  • Od ostatniego numeru Kwartalnika wiele się zmieniło: wyrok TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i osób w niej zasiadających; wyroki potwierdzające, że Izba Dyscyplinarna sądem nie jest; uchwala trzech połączonych izb Sądu Najwyższego, że orzeczenia wydane przez neo-sędziów są … Czytaj dalej