• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(52)/2023, dodano 20 maja 2024.

Ustawa o ustroju sądów powszechnych – projekt SSP „Iustitia” z uzasadnieniem

Jako kolejny zaprezentowano przygotowany przez SSP „Iustitia”, we współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi, projekt nowej ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Projekt zakłada daleko idące zmiany w organizacji sądów powszechnych oraz przemodelowanie statusu sędziego. Uważamy, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wyzwania, jakie stawia przed wymiarem sprawiedliwości przyszłość i zbudować w Polsce nowoczesne sądownictwo na miarę XXI w.

Do głównych celów projektu należą:
– zapewnienie rzeczywistej niezależności sądownictwa powszechnego od innych władz i jego odrębności organizacyjnej;
– unowocześnienie warunków prowadzenia działalności przez sądy powszechne i usprawnienie ich funkcjonowania, przede wszystkim w zakresie prowadzonych postępowań w sprawach należących do ­drogi sądowej;
– otwarcie sądownictwa powszechnego na obywateli;
– zwiększenie wpływu samorządu sędziowskiego na funkcjonowanie sądów powszechnych;
– zmiana ustrojowego statusu sędziów sądów powszechnych;
– zreformowanie postępowania dyscyplinarnego w sposób zapewniający jego pełną rzetelność i transparentność1.

1 Cały projekt wraz z uzasadnieniem pod adresem: https://www.iustitia.pl/79-informacje/4810 -ustawa-prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych-gotowy-projekt-z-uzasadnieniem.