Podmioty w postępowaniu cywilnym

Podmioty w postępowaniu cywilnym

Podmioty w postępowaniu cywilnym


Rok wydania: 2018
Ilość stron: 294
ISBN: 978-83-8158-214-8
Seria:
Biblioteka Iustitia

Redakcja:
SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz
dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus

 

W dniach 22–23.9.2016 r. na WPiA Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „Podmioty w postępowaniu cywilnym”, dedykowana prof. zw. dr hab. Feliksowi Zedlerowi z okazji 50-lecia jego pracy naukowej. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego, Sąd Okręgowy w Katowicach oraz Śląski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” we współpracy z: Krajową Radą Komorniczą, Izbą Notarialną w Katowicach i Fundacją Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica. Patronat nad wydarzeniem objęła Krajowa Rada Sądownictwa. Patronatu medialnego udzieliło Wydawnictwo C.H.Beck.

Profesor F. Zedler jest nie tylko znamienitym naukowcem i praktykiem, ale również, a dla niektórych przede wszystkim, wybitnym nauczycielem. Jego osiągnięcia w ciągu 50-ciu lat kariery akademickiej mogłyby się złożyć na kilka życiorysów naukowych. Od lat współpracuje z Katedrą Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego, wspierając śląskie środowisko procesualistów radą, a czasem krytycznymi uwagami. Należy nadmienić, że obie katedry – poznańska i katowicka – zawsze ze sobą współpracowały i korzystały z dorobku prof. E. Wengerka, który także sprawował opiekę naukową nad działalnością wieloletniego szefa naszej katedry – prof. dr hab. K. Korzana. Uczczenie 50-lecia pracy twórczej prof. F. Zedlera, wybitnego poznańskiego uczonego na WPiA UŚ było zatem czymś naturalnym.

Naukowym celem konferencji było przeprowadzanie dyskusji nad jednym z podstawowych zagadnień procesowych – podmiotów w postępowaniu cywilnym. Celem konferencji było również skonfrontowanie poglądów i stanowisk wybitnych praktyków prawa i uczonych z różnych ośrodków akademickich. Następstwem przeprowadzonej konferencji jest niniejsza publikacja, w której podjęto zagadnienia fundamentalne dla stosowania prawa przez sądy, jak i rozważania naukowe.

Książka ta, w zamierzeniu jej redaktorów ma zachęcić czytelników do zaznajomienia się z poglądami wiodących przedstawicieli praktyki i nauki postępowania cywilnego. Monografia została podzielona na trzy części. Pierwsza dotyczy sądu i sędziów, kolejna pozasądowych organów postępowania, natomiast trzecia część została poświęcona pozycji prawnej stron i innych uczestników postępowania cywilnego. Ścisłe powiązania teorii i praktyki z rozważną refleksją o konieczności zmian zaowocowało publikacją w części czwartej projektu unormowania zdolności sądowej i prawnej (procesowej). Była ona wstępnie opracowana w toku prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy MS. Bezpośrednie nawiązanie do prac Komisji Kodyfikacyjnej ma również znaczenie jubileuszowe, jako że prof. F. Zedler przez lata twórczo brał udział w obradach tego organu.

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Przedstawicielki „Iustitii” w Neapolu i Amsterdamie
  • czytaj dalej
  • Rezolucja tymczasowa Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wykonywania przez Polskę wyroków ETPCz
  • czytaj dalej
  • Obradujący w Warszawie sędziowie z „Iustitii” poparli projekty ustaw przywracających praworządność
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria