Lista Recenzentów

  • SSR Edyta Bronowicka
  • prof. dr hab. Igor Dutka
  • SSR Piotr Gensikowski
  • SSA Janusz Kaspryszyn
  • prof. UE, dr hab. Tadeusz Kocowski
  • prof. UWr., dr hab. Karol Kiczka
  • prof. dr hab. Piotr Machnikowski
  • dr Marcin Margoński
  • SSR Bartłomiej Przymusiński
  • SSR Tomasz Zawiślak