• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(11)/2013, dodano 11 kwietnia 2013.

14 milionów spraw

W 2012 r. do sądów powszechnych wpłynęło ponad 14 milionów spraw. Było to ponad 450 tys. więcej niż w 2011 r. i 4 miliony więcej niż w 2006 r. Sędziów obecnie jest mniej więcej tylu samo, co w 2006 r. Według Ministerstwa Sprawiedliwości, poprawie uległ za to tzw. wskaźnik opanowania wpływu, który w 2012 r. wyniósł 100,5, a więc załatwiono więcej spraw niż wpłynęło. Nie wiemy jednak, na ile „sztuczki ze statystyką”, polegające na ciągłych zmianach zasad jej prowadzenia (niedawno np. nakazy zapłaty zakreślano po prawomocności, od jakiegoś czasu już z chwilą wydania, ponadto zakreślono wszystkie spraw w likwidowanych sądach) zaciemniają rzeczywisty obraz sytuacji w sądach, bo powszechne odczucie jest dalekie od optymizmu. (BP)