• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(32)/2018, dodano 14 października 2018.

26.7.2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Biuro Legislacyjne Senatu w swojej opinii1 do projektu tej ustawy stwierdziło m.in, że:

„Analizowane postanowienia ustawy mogą zostać ocenione jako naruszające standardy z art. 2 Konstytucji RP (zasada demokratycznego państwa prawnego, z której tradycyjnie już wywodzony jest m.in. zakaz tworzenia rozwiązań pozornych) oraz art. 78 Konstytucji RP (prawo do zaskarżenia rozstrzygnięć wydawanych w I instancji rozumiane jako możliwość skutecznego odwołania się). Poza tym pamiętać należy także o gwarancjach wyrażonych w art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP (prawo do sądu)”.

IS

1 Opinia dostępna na: https://senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/opi­nie/ 064/o/932o.pdf