• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(25)/2016, dodano 27 listopada 2016.

2847 tureckich sędziów i prokuratorów zostało definitywnie usuniętych z zawodu

Wysoka Rada Sądownictwa (HSYK) decyzją z 26.8.2016 r.1 usunęła definitywnie z zawodu 2847 tureckich sędziów i prokuratorów2. HSYK uznała, że istnieją „powiązania” pomiędzy nimi a organizacją FETO/PDY, którą łączy się z ostatnim nieudanym zamachem stanu w Turcji. Skutkowało to natychmiastową dymisją na mocy art. 3 dekretu o stanie wyjątkowym (akt prawny o nr 667). Żadnemu z nich nie dano prawa do obrony. Uzasadnienie decyzji dotyczyło wszystkich zwalnianych osób i nie wskazywało jakie zarzuty uzasadniają zwolnienie poszczególnych osób. W obszernym (ponad 60 stron) uzasadnieniu wskazano m.in. takie podstawy jak: udział w szkoleniach, kursach języka angielskiego, wyjazdy na szkolenia zagraniczne, zamieszczanie uwag na portalach i mediach społecznościowych, używanie określonych programów komputerowych czy informacje uzyskane w drodze wywiadów środowiskowych3.

1 Zob. http://www.hsyk.gov.tr/Eklentiler/files/karar.pdf

2 Zob. http://www.hsyk.gov.tr/Eklentiler/files/liste.pdf

3 Zob. http://iustitia.pl/informacje/1368-2847-sedziow-i-prokuratorow-usunietych