• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(20)/2015, dodano 29 sierpnia 2015.

30-lecie MEDEL w Atenach

Turcja, Rumunia i Polska to kraje, w których obecnie istnieje największe zagrożenie dla niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej – wynika z bieżącego raportu o sytuacji wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés). Organizacja obchodziła w Atenach swoje 30-lecie.

Najgorzej sytuacja sądownictwa wygląda w Turcji, gdzie władza polityczna konsekwentnie dąży do podporządkowania sobie sędziów. Stąd wyrazy solidarności dla tureckiego stowarzyszenia YARSAV. Z kolei w Rumunii pod pretekstem zwalczania korupcji władze próbują kontrolować sądy za pośrednictwem służb specjalnych. W Polsce niepokój MEDEL wzbudzają niekorzystne zmiany ustawowe pozbawiające władzę sądowniczą jej samodzielności i konstytucyjnej pozycji.

30-lecie MEDEL stało się także okazją do podsumowań. Polacy odgrywali w tej organizacji istotną rolę. Stowarzyszenie „Iustitia” jest jej członkiem niemal od początku istnienia. Ówczesna prezes „Iustitii” Maria Teresa Romer pełniła kiedyś nawet funkcję wiceprzewodniczącej tej organizacji. Tym razem Stowarzyszenie reprezentował prezes Maciej Strączyński.

(IS)