• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(22)/2015, dodano 3 kwietnia 2016.

34 postulaty ustrojowe

Stowarzyszenie „Iustitia” przedstawiło, na prośbę podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, swoje propozycje zmian ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych1.

Zadanie było o tyle prostsze, że na przestrzeni ostatnich lat Stowarzyszenie wielokrotnie przedstawiało już swoje stanowiska w tej sprawie. Wśród założeń podstawowych znalazły się: wprowadzenie jednolitego prawa ustrojowego dla sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych i Sądu Najwyższego, określenie w ustawie reprezentacji dla całej władzy sądowniczej, wprowadzenie odrębności budżetowej sądów powszechnych, powierzenie nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, docelowe wprowadzenie stanowiska „sędziego sądu powszechnego” oraz wprowadzenie zasad wyboru do KRS sędziów sądów powszechnych bez podziału na apelacyjnych i pozostałych. Pozostałe propozycje to m.in.: zerwanie podległości służbowej między sądami okręgowymi i apelacyjnymi, większy udział samorządów sędziowskich w powoływaniu prezesów sądów, zmiany warunków powoływania do służby sędziowskiej oraz postulaty natury socjalnej i organizacyjnej. Więcej na stronie internetowej Stowarzyszenia.

(IS)