• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(9)/2012, dodano 26 listopada 2012.

79 sądów do likwidacji

Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin podpisał 5.10.2012 r. rozporządzenie, na mocy którego zniesione zostanie 79 sądów rejonowych, choć kilka tygodni wcześniej wszystko wskazywało, że zniesione ma być ok. 30 sądów. W uchwale Zarządu SSP „Iustitia” odnoszącej się do tej kwestii wskazano, że jest to ostateczne i jawne potwierdzenie, że jedyną prawdziwą władzą w Polsce ma być władza wykonawcza. Ona ma podejmować wszelkie ważne decyzje, a władza ustawodawcza i sądownicza mają być stawiane przed faktami dokonanymi i podporządkowane politycznym ustaleniom dokonywanym w Radzie Ministrów. Dla obywateli skutkiem zniesienia sądów będzie też utrudnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Wydziały zamiejscowe będą jednostkami niesamodzielnymi i obywatele nie będą w nich mieli dostępu do prezesów sądów, do ich oddziałów administracyjnych i finansowych. W celu załatwienia licznych spraw lub złożenia skargi, będą musieli jechać do innej miejscowości. Poza tym, łatwo przewidzieć, że następnym krokiem ministra może być likwidacja tych wydziałów. Zniesienie sądów, będące zapowiadaną od wielu miesięcy realizacją politycznych ambicji ministra, jest działaniem na szkodę wymiaru sprawiedliwości i przyniesie społeczeństwu straty, które są dziś trudne do oszacowania.

Zarząd SSP „Iustitia” podziękował sędziom sądów, które zostały zniesione, za to, że przez wiele lat potrafili utrzymać w tych jednostkach doskonały poziom organizacyjny i sprawność postępowania. (BP)