• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(9)/2012, dodano 26 listopada 2012.

80% na L-4?

Rada Ministrów przyjęła 24.10.2012 r. założenia do projektu ustawy, która ma zmniejszyć do 80% wynagrodzenie za czas choroby w służbach mundurowych (obecnie funkcjonariusze tych służb, tak jak sędziowie, za czas choroby otrzymują 100% uposażenia). Jak twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości, Rząd zdecydował do tych zmian dołączyć przepisy odnoszące się do sędziów. Szkoda, że podobnej „równości” nie zastosowano w reformie emerytalnej, kiedy to zachowano uprawnienia emerytalne wszystkich funkcjonariuszy będących w służbie, a sędziów w służbie nowe regulacje już objęły1. Rząd zapowiada, że uzyskane oszczędności w „mundurówkach” przeznaczy na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy pracujących. Jakie rozwiązanie zaproponuje sędziom? Na razie nie wiadomo. (BP)

1 Zob. Gorzej niż w mundurówkach, Kwartalnik SSP „Iustitia” Nr 2/2012, s. 103.