• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(25)/2016, dodano 24 listopada 2016.

Odwołanie sędziego z delegacji po przegraniu procesu przez Min. Ziobrę

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przegrał proces prowadzony przez sędziego Justynę Koska-Janusz. Wyrok ten został utrzymany przez sąd II instancji. Po zakończeniu procesu Pani Sędzia otrzymała decyzję Min. Sprawiedliwości o czasowej delegacji do Sądu Okręgowego w Warszawie od 1.7.2016 r. do 31.12.2016 r. Dnia 19.9.2016 r. Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o skróceniu delegacji Pani Sędzi do Sądu Okręgowego w Warszawie. W komunikacie MS1 można było przeczytać, że po delegowaniu Pani Sędzi do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie do Ministerstwa dotarła informacja, że to właśnie sędzia Justyna Koska-Janusz miała się wykazać wyjątkową nieudolnością i zupełnie nie radzić sobie z prowadzeniem bardzo prostej, choć głośnej sprawy, co było szeroko komentowane i krytykowane w mediach, a w Sądzie Okręgowym powinni orzekać tylko sędziowie o wysokich umiejętnościach, sprawności i profesjonalizmie.

Z informacji przekazanych przez rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Warszawie wynika, że Pani Sędzia w głośnej sprawie medialnej podjęła decyzje procesowe w ciągu 24 godzin od popełnienia czynu (tryb przyspieszony), niemal 3 lata temu. Zastosowała wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, połączonego z zatrzymaniem paszportu, dozór Policji i zwróciła akta do prokuratury w celu uzupełnienia i uzyskania opinii biegłych w zakresie poczytalności podejrzanej. Nie prowadziła później procesu w tej sprawie, gdyż sprawa trafiła do innego sędziego, który ostatecznie umorzył postępowanie z uwagi na treść opinii wydanej w sprawie2.

Zarząd „Iustitii” uznał oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości za nieudolną próbę odwrócenia uwagi opinii publicznej od ujawnionego przez media faktu, że Pani Sędzia prowadziła proces z udziałem Ministra Zbigniewa Ziobry, który ten proces przegrał. Wypowiedź tę uznał za wysoce niestosowną i wskazał, że tego rodzaju działania Ministra Sprawiedliwości stanowią zagrożenie prawa obywateli do rzetelnego procesu i bez wątpienia stanowią próbę wywarcia presji na orzekających sędziów. Zapewnił, że wszystkim sędziom poddanym tego rodzaju naciskom „Iustitia” udzieli wsparcia3. Negatywnie oceniła decyzję MS i jej uzasadnienie także Krajowa Rada Sądownictwa4.

1 Zob. http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8664,oswiadczenie-w-sprawie-skrocenia-delegacji-sedzi.html

2 Zob. http://www.warszawa.so.gov.pl/informa­cje-prasowe.html

3 Zob. http://iustitia.pl/oswiadczenia/1442-oswiadczenie-w-sprawie-odwolania-sedziego-z-delegacji-po-wydaniu-niekorzystnego-wyroku-dla-ministra-ziobry

4 Zob. http://krs.gov.pl/pl/aktualnosci/d,2016, 10/4419,stanowisko-krajowej-rady-sadownictwa-z-14-pazdziernika-2016-r-w-zwiazku-z-odwolaniem-przez-ministra-sprawiedliwosci-justyny-koski-janusz-sedzi-sr-dla-warszawy-srodmiescia-w-warszawie-z-delegacji-w-so-w-warszawie