• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(25)/2016, dodano 27 listopada 2016.

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Dnia 3.9.2016 r. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Został on zwołany z inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych „Pro Familia” i Krajowej Rady Sądownictwa.

Głównymi tematami Kongresu były: sposób powoływania sędziów i ocena odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów na stanowiska sędziowskie; nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami w świetle przepisów nowej ustawy – Prawo o prokuraturze; niezależność sądów i niezawisłość sędziów w świetle planowanych zmian w regulacjach prawnych dotyczących sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego; ocena sytuacji związanej z działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej wobec Trybunału Konstytucyjnego, w tym konsekwencje niepublikowania orzeczeń Trybunału; projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Pierwotnie Kongres miał się odbywać w jednej sali Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, jednak liczba zgłoszeń (ponad 1000!) przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów i ostatecznie Kongres odbywał się w 4 salach przy zastosowaniu połączeń wideo pomiędzy salami.

W trakcie Kongresu głos zabierali sędziowie sądów wszystkich szczebli oraz znakomici goście, m.in. Nuria Díaz Abad Przewodnicząca Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ); sędzia ­András Baka Prezes Izby Cywilnej Kurii Węgier, b. Prezes SN Węgier, b. Sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; sędzia Nils Engstad Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE); sędzia Thomas Guddat Prezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów oraz Wiceprezes MEDEL; prof. Ryszard Piotrowski Uniwersytet Warszawski; prof. Marek Safjan sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu b. Prezes i Sędzia TK; prof. Andrzej Zoll były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. Rzecznik Praw Obywatelskich. Głos mógł zabrać każdy uczestnik i gość Kongresu przy zachowaniu ograniczeń czasu wypowiedzi. Obrady Kongresu były transmitowane na żywo zarówno przez organizatorów za pośrednictwem kanału „Iustitii” na Youtube, jak również przez telewizje ogólnokrajowe. Obecni byli dziennikarze licznych mediów. Pomimo zaproszeń skierowanych do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, nie skorzystali z zaproszenia organizatorów m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, Premier Beata Szydło, Marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński, Senatu Stanisław Karczewski.

W trakcie Kongresu podjęto niemal jednogłośnie dwie uchwały. Uchwała nr 11 dotycząca m.in. powierzenia I Prezesowi SN nadzoru nad sądami powszechnymi, wyłączenia możliwości delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołania ogólnopolskiego organu samorządowego sędziów. Uchwała nr 22 dotycząca m.in. odmowy powołania sędziów przez Prezydenta RP, działań podejmowanych wobec Trybunału Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa. Uchwała nr 33 dotycząca sytuacji sędziów w Turcji. Ta uchwała została przyjęta przez uczestników Kongresu przez aklamację.

Po Kongresie sędziowie uczestniczący w zgromadzeniach ogólnych sędziów 20 okręgów (Kraków, Bydgoszcz, Warszawa, Katowice, Zielona Góra, Rzeszów, Wrocław, Konin, Radom, Kalisz, Bielsko-Biała, Gliwice, Elbląg, Słupsk, Szczecin, Koszalin, Poznań, Nowy Sącz, Legnica, Lublin) i 8 apelacji (Poznań, Szczecin, Gdańsk, Białystok, Kraków, Wrocław, Lublin, Katowice) poparli wszystkie uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich4. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że każde zgromadzenie sędziów okręgu i apelacji, które odbyło się po Kongresie, poparło przyjęte na nim uchwały.

Wszystkie wystąpienia uczestników Kongresu można obejrzeć na kanale ­Youtube „Iustitii”5 lub na oficjalnej stronie internetowej Kongresu: http://iustitia.pl/kongres-sedziow.

 

1 Zob. http://iustitia.pl/kongres-sedziow/1386-uchwala-nr-1

2 Zob. http://iustitia.pl/kongres-sedziow/1388-uchwala-nr-2

3 Zob. http://iustitia.pl/kongres-sedziow/1387-uchwala-nr-3

4 Zob. http://iustitia.pl/kongres-sedziow/1455-okregi-i-apelacje

5 Zob. https://goo.gl/OF3sYt