• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(31)/2018, dodano 12 lipca 2018.

4.6.2018 r. powstał Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS)

Sygnatariusze Komitetu, wśród nich SSP „Iustitia”, poinformowali opinię publiczną o powodach powołania Komitetu Obrony Sprawiedliwości1:

W 29. rocznicę wyborów 1989 r., które rozpoczęły polską drogę do wolności i demokracji, powołujemy 4.6.2018 r. Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS).

Porozumienie podpisują przedstawiciele organizacji zrzeszających sędziów, prokuratorów, organizacji obywatelskich oraz inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce.

Sygnatariuszami porozumienia są:

•    Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy,

•    Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,

•    Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”,

•    Stowarzyszenie Prokuratorów „LEX super omnia”,

•    Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”,

•    Helsińska Fundacja Praw Czło­wieka,

•    Instytut Prawa i Społeczeństwa ­INPRIS,

•    Archiwum Osiatyńskiego.

Impulsem do powołania Komitetu Obrony Sprawiedliwości (KOS) jest zagrożenie niezawisłości sędziów i niezależności sądów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Takie zagrożenie wynika z wprowadzanych w obecnej kadencji Sejmu zmian w ustawach o prokuraturze, Trybunale Konstytucyjnym, sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

Szczególne zaniepokojenie budzą też przypadki ingerencji władzy w niezawisłość sędziów i niezależność przedstawicieli innych zawodów ­prawniczych, m.in. poprzez wszczynanie postępowań dyscyplinarnych, ataki personalne i inne formy nacisku, które mogą prowadzić do faktycznego ograniczania niezawisłości i niezależności.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stawia sobie następujące cele:

•    monitorowanie przypadków wywierania nacisków na sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych,

•    informowanie opinii publicznej o takich przypadkach,

•    zapewnianie osobom szykanowanym obrony i wsparcia,

•    podejmowanie działań na rzecz praworządności i utrzymania niezawisłości sędziów i niezależności zawodów prawniczych.

Podejmujemy inicjatywę KOS, aby wspierać i bronić praworządności w Polsce, a w konsekwencji zapewnić przestrzeganie praw i wolności obywatelskich.

(IS)

1 Zob. szerzej: https://stowarzyszenieholda.pl/powstaje-komitet-obrony-sprawiedliwosci-kos/; https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1751612,1,po-co-powstal-komitet-obrony-sprawiedliwosci.read