• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(7)/2012, dodano 23 kwietnia 2012.

Absolutorium udzielone

W dniach 23–25.3.2012 r. w Strykowie odbyło się XVII Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”. Absolutorium otrzymali wszyscy członkowie Zarządu, dość zbliżonymi wynikami (od 126 do 109 głosów za udzieleniem absolutorium, przy liczbie 138 głosujących). W dyskusji programowej poruszono różne tematy. Generalne zgodnie i pozytywnie oceniono akcję wnoszenia pozwów, uznając ją za właściwy sposób protestu i dochodzenia swoich racji, choć jednocześnie okazało się, że nie wszędzie są one wnoszone i trzeba akcję tę skoordynować, pomagając kolegom wypełniać pozwy. Uznano też potrzebę prowadzenia działań, które zostaną dostrzeżone przez społeczeństwo, nawet jeśli nie będą masowe. Szeroko mówiono o potrzebie dbania o wizerunek sądownictwa w społeczeństwie i sposobach, w jaki należy do tego dążyć. Podniesiono kwestię dodatku wielkomiejskiego (zwanego niekiedy „warszawskim”, ale mającego dotyczyć nie tylko Warszawy) jako związanego ze zróżnicowaniem kosztów utrzymania w różnych regionach kraju. Poza tym zwrócono uwagę na konieczność piętnowania i zwalczania patologii w nadzorze nad sędziami; wiemy już, do czego może ona doprowadzić. Pojawiły się też wnioski o podwyższenie składki, jednak projekt uchwały o podwyższeniu składek odrzucono w całości większością głosów (zdaje się, że do delegatów przemówiły argumenty o tym, że można zachęcić do wstąpienia do „­Iustitii” jeszcze 7000 sędziów). Uchwały przyjęte przez zebranie dostępne są na: www.iustitia.pl.

(ISI, BP)