• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(6)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Apel do Krajowej Rady Sądownictwa

W dniu 17.9.2011 r. zarząd SSP „Iustitia” podjął uchwałę, w której zwrócił się do KRS o jak najszybsze zaskarżenie do TK uchwalonej w dniu 18.8.2011 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. W uchwale wskazano, że ustawa została opracowana i uchwalona przy zignorowaniu jednomyślnego protestu środowiska sędziowskiego. Kilkadziesiąt uchwał Zgromadzeń oraz Zebrań Przedstawicieli, w tym ogólnopolskie, uznało znaczną część zawartych w projekcie ustawy rozwiązań za łamiące konstytucyjną zasadę trójpodziału i równorzędności władz. Gdyby „Iustitia” miała taką możliwość prawną, zaskarżyłaby ustawę samodzielnie, jednak według obowiązujących przepisów nie jest to możliwe. Gdy ustawa wejdzie w życie, przedstawiciele władz politycznych natychmiast zaczną wykorzystywać przepisy, którymi sami sobie zezwolili na ingerowanie w działalność sądownictwa. Szkody wyrządzone w ten sposób sądownictwu przed rozpoznaniem skargi mogą być trudne do naprawienia1. (BP)

1 Pełen tekst uchwały dostępny na: http://www.iustitia.pl/content/view/738/257.