• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(52)/2023, dodano 20 maja 2024.

Apel do sędziów polskich orzekających w sprawach karnych

W dniu 20.3.2024 r. prawnicy zebrani na otwartym posiedzeniu połączonych Komisji Nauk Prawnych oddziału krakowskiego PAN, oraz komisji Prawniczej PAU uchwalili „Apel do sędziów polskich orzekających w sprawach karnych”: „Jako przedstawiciele krakowskiego środowiska prawniczego, zebrani w dniu 20 marca 2024 roku, na otwartym posiedzeniu połączonych Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, oraz Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk zwracamy się do sędziów polskich orzekających w sprawach karnych, aby do czasu cofnięcia nowelizacji kodeksu karnego z dnia 7 lipca 2022 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600), która weszła w życie 1 października 2023 roku, szanując obowiązujące prawo tu gdzie obowiązująca ustawa tego wyraźnie nie nakazuje i gdzie jest to możliwe w jej ramach, korzystając ze swej dyskrecjonalnej władzy powstrzymali się ze stosowaniem drakońskich i niczemu niesłużących kar, możliwych do orzeczenia na mocy obecnie obowiązującego kodeksu karnego.

W szczególności, by:

–    nie wymierzali terminowej kary pozbawienia wolności na czas dłuższy niż 25 lat;

–    nie wymierzali kar pozbawienia wolności w przedziale od 15 do 25 lat;

–    nie orzekali kary dożywotniego pozbawienia wolności z równoczesnym zakazem korzystania z instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Apelujemy także o to, by nie bacząc na to, że art. 53 kk po nowelizacji, z celów kary wyeliminował resocjalizację, wymierzając karę pamiętali, że resocjalizacja jest i pozostanie jednym z głównych celów kary w cywilizowanym świecie.

Nowelizacja prawa karnego z lipca 2022 roku, typowy przejaw populizmu penalnego, w sposób bezmyślny, nie do pogodzenia ze współczesną myślą prawnokarną i ustaleniami kryminologii zaostrza represyjność prawa karnego, w sposób charakterystyczny dla prawa państw autorytarnych i totalitarnych, cywilizacyjnie cofając nas o ponad 100 lat. Nowelizacja ta była na etapie procesu legislacyjnego oprotestowana przez środowiska prawnicze. Ponad 150 prawników, w tym wielu z tytułami profesorskimi apelowała nawet, niestety bezskutecznie, do Prezydenta RP, aby tej nowelizacji nie podpisywał.

Do czasu cofnięcia tej nowelizacji, co jest możliwe tylko w drodze ustawy i wymaga czasu koniecznego dla procesu legislacyjnego, można jednak złagodzić zaostrzony nowelizacją kodeks karny, nie naruszając litery prawa. I tylko o to apelujemy do sędziów polskich, orzekających w sprawach karnych”.

Pod apelem podpisało się kilkudziesięciu prawników, pracowników naukowych oraz przedstawicieli zawodów prawniczych reprezentujących środowisko krakowskie.