• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(49)/2022, dodano 14 kwietnia 2023.

Apel europejskich stowarzyszeń sędziowskich w sprawie Murata Arslana

Przedstawiciele Stowarzyszenia Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ), Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ), Stowarzyszenia Sędziowie dla Sędziów (Judges for Judges), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) 17.10.2022 r. skierowali na ręce Przewodniczącej Komisjii Europejskiej, Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Europejskiego Komisarza ds. wartości i przejrzystości, Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej, Europejskiego Komisarza ds. sąsiedztwa i rozszerzenia, a także Sekretarza Generalnego Rady Europy i Komisarza ds. Praw Człowieka apel w obronie  Murata Arslana, tureckiego sędziego – prezesa Niezależnego Turec­kiego Stowarzyszenia Sędziowskiego YARSAV prześladowanego przez władze jego kraju1.

IS

1 Treść apelu na stronie : https://www.iustitia.pl/4535-apel-europejskich-stowarzyszen-sedziowskich-w-sprawie-murata-arslana.