• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(43)/2021, dodano 9 czerwca 2021.

Apel „Iustitii” oraz europejskich sędziów i prokuratorów do KE

5231 sędziów i prokuratorów z Europy podpisało list do Komisji Europejskiej, który zostanie bezpośrednio złożony w Brukseli w przyszłym tygodniu. Jest to inicjatywa stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia, w celu podjęcia przez Komisję działań zmierzających do utrzymania praworządności we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w szczególności egzekwowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących niezależności sądownictwa. Pod listem, w ciągu dwóch tygodni, podpisali się sędziowie i prokuratorzy z niemal wszystkich krajów UE (m.in. 965 z Holandii, 569 z Portugalii, 538 z Austrii, 476 z Włoch, 410 z Francji, 154 z Rumunii), ale także spoza niej (Turcji, Serbii, Szwajcarii czy USA). Akcje wsparło MEDEL, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ), Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ), Judges for Judges oraz poszczególne krajowe stowarzyszenia sędziów i prokuratorów1.

List ten złożyli w dniu 21.12.2020 r. nasi przyjaciele z Brukseli – sędziowie: Yavuz Aydin, Caroline Verbruggen i ­Bruno Lietaert.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/4053-5231-sedziow-i-prokuratorow-podpisalo-list-do-komisji-europejskiej-w-obronie-praworzadnosci-w-krajach-unii-europejskiej.