• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(9)/2012, dodano 26 listopada 2012.

Apel o postępowanie wyjaśniające wobec Prezesa SO w Gdańsku

W związku z opublikowaniem przez jedną z ogólnopolskich gazet zapisów rozmowy telefonicznej z prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku, dotyczącej biegu rozpoznawania zażalenia na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Marcina P., Zarząd SSP „Iustitia” zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Sądownictwa o rozważenie przeprowadzenia z urzędu postępowania wyjaśniającego określonego w art. 114 § 1 PrUSP wskazując, że podejmowanie przez Prezesa Sądu decyzji quasi-nadzorczych pod naciskiem innych osób, jak też choćby sugerowanie, że taki proces może mieć miejsce, stanowi poważne uchybienie godności urzędu sędziego. (BP)