• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(33)/2018, dodano 16 stycznia 2019.

Apel SSP „Iustitia” do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

W dniu 28.9.2018 r. SSP „Iustitia” zwróciło się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z apelem o wstrzymanie się z decyzjami w sprawie powołania nowych sędziów SN do zakończenia wszystkich postępowań odwoławczych w NSA oraz postępowań o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KRS. Pozwoli to na uniknięcie chaosu prawnego oraz zachowanie wiarygodności Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, albowiem powołanie kandydatów proponowanych przez KRS, przed wydaniem rozstrzygnięcia przez NSA spotęguje chaos, a przede wszystkim podważy legitymację powołanych sędziów SN. Każdy obywatel będzie miał podstawy do kwestionowania orzeczeń wydanych przez ukształtowany w taki sposób Sąd Najwyższy. Narazi to Państwo Polskie na gigantyczne ryzyko utraty reputacji oraz na konsekwencje finansowe.

IS