• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(38)/2019, dodano 26 marca 2020.

Apel SSP „Iustitia” z 21.11.2019 r.

W dniu 25.11.2019 r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia wystosowało apel związany z wyrokiem TSUE z 19.11.2019 r.

Nawiązując do oświadczenia z 19.11.2019 r. Zarząd SSP „Iustitia” wskazał, że apel do osób powołanych przy udziale upolitycznionej KRS na stanowiska sędziowskie o wstrzymanie się z orzekaniem jest podyktowany wyłącznie troską o bezpieczeństwo prawne obywateli i dobro Rzeczypospolitej. W świetle Konstytucji RP i roty ślubowania sędziowskiego są to wartości nadrzędne. Zarząd podkreślił, że apel ten nie powinien być odczytywany jako przejaw braku szacunku dla osób, które otrzymały nominacje z rąk Prezydenta RP, ani kwestionowania ich kompetencji merytorycznych czy dorobku zawodowego. Osoby te znalazły się w trudnym położeniu, szczególnie w przypadku objęcia pierwszego stanowiska sędziowskiego. Stało się to przede wszystkim na skutek nieodpowiedzialnych, destrukcyjnych działań władzy politycznej, które zachwiały fundamentami państwa prawa i stanowią poważne zagrożenie dla pozycji polskich sądów na arenie europejskiej1.

IS

1 Zob. apel: https://iustitia.pl/3417-apel-zarzadu-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-z-dnia-25-11-2019-r