• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(47)/2022, dodano 29 sierpnia 2022.

Apel Zarządu Stowarzyszenia „Iustitia” o wsparcie akcji „Sędziowie Ukrainie”

„W marcu 2022 r., niemal w pierwszych dniach wojny, Stowarzyszenie Sędziów Polskich «Iustitia» podpisało porozumienie o współpracy „Dla Ukrainy” z Ogólnopolską Fundacją Doradców Podatkowych, której prezesem jest, wcześniej współpracująca już z naszym Stowarzyszeniem, Iwona Wojsław.

Działania w ramach zawiązanej współpracy nakierowane są na wsparcie mieszkańców walczącej Ukrainy oraz uchodźców i imigrantów z Ukrainy przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zaś na:

– organizowanie i przeprowadzanie celowanych dostaw pomocy rzeczowej kierowanej do mieszkańców walczącej Ukrainy,

– organizowanie i przeprowadzanie celowanych dostaw pomocy rzeczowej kierowanej do małoletnich uchodźców i imigrantów z Ukrainy przebywających już na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach placówek opieki zorganizowanej i pieczy zastępczej,

– zapewnienie dostępu do pomocy medycznej uchodźcom i imigrantom z Ukrainy przebywającym już na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach wymagających specjalnego zaopatrzenia medycznego,

– pomoc w adaptacji i aktywizacji zawodowej uchodźców i imigrantów z Ukrainy przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o wykształceniu prawniczym oraz studentów ukraińskich uczelni wyższych przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie,

– organizowanie nauki języka polskiego dla uchodźców i imigrantów z Ukrainy przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ośrodkach miejskich należących do kategorii miast średnich.

W ostatnim czasie Stowarzyszenie «Iustitia» przekazało w ramach porozumienia kwotę 4203 zł. Z tych pieniędzy uruchomione zostały 2 szkoły nauki języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Jest to grupa 118 osób. Kurs języka polskiego trwa 2 miesiące i odbywa się w dwóch miejscowościach: Radymnie i Łańcucie.

Każda ze szkół przewiduje koszty swego kursu na łączną kwotę 5700 zł. Nasza darowizna przeznaczona została właśnie na ten cel, który jest zgodny z porozumieniem. Szkoły i kursanci wiedzą, że to pomoc od «Iustitii», gdyż jest to działanie przypisane naszemu Stowarzyszeniu. W ramach porozumienia chcielibyśmy także wspomóc dzieci ukraińskie po przeszczepie wątroby oraz dom dziecka prowadzony przez ukraińskie Siostry Niepokalanej w Jazłowcu na Ukrainie.

Jednocześnie warto wspomnieć, że mamy też pod opieką kilka rodzin zastępczych z domów dziecka z Ukrainy w Stowarzyszeniu Jedno Serce – to właśnie tam będą kierowane kolejne środki od członków naszego stowarzyszenia.

Wszelkie informacje, a przede wszystkim sprawozdanie znajdują się na stronie kidp.pl (KOMU POMAGAMY?) Zakładka Ukraina na kidp.pl poświęcona jest działaniu w ramach naszego porozumienia. Gorąco zachęcamy do śledzenia relacji z kolejnych przedsięwzięć. Potrzebne są oczywiście środki finansowe i to spore, aby nasze cele ­zrealizować.

W związku z przedstawionym realnym planem działania prosimy o dokonywanie wpłat na konto Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych nr 82 1020 2313 0000 3102 0421 1173 z dopiskiem „Sędziowie Ukrainie”.

Dane do wpłat walutowych:

1. 47 1020 2498 0000 8102 0742 5559 (EUR)

2. 76 1020 2498 0000 8802 0742 5566 (GBP)

3. 81 1020 2498 0000 8602 0742 5574 (USD)

Wszystkie wpłaty będą przeznaczone na bezpośrednią pomoc ofiarom wojny na Ukrainie”.

IS