• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(17)/2014, dodano 11 listopada 2014.

Apteczka prawna już w szkołach

We wrześniu pojawiły się w szkołach pierwsze egzemplarze apteczki prawnej. Podręcznik ten to swoiste kompendium najważniejszych zagadnień z zakresu prawa. Jest to wydawnictwo unikalne – apteczka jest napisana prostym językiem, z użyciem wielu przykładów (autorami są sędziowie, pracownicy naukowi i studenci WPiA Uniwersytetu Śląskiego), przygotowana w atrakcyjnej dla młodzieży formie graficznej (nad stroną graficzną czuwali artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach). Inicjatorem i pomysłodawcą apteczki jest Oddział Śląski SSP „Iustitia”, który od kilku lat prowadzi projekt edukacji młodzieży szkolnej. Wydanie apteczki nastąpiło wspólnymi siłami Oddziałów Śląskiego, Warszawskiego, Wielkopolskiego i Wrocławskiego SSP „Iustitia” oraz partnerów wydania, którymi są Polska Izba Ubezpieczeń, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Nakład wynosi 2000 sztuk. W najbliższych miesiącach apteczka będzie rozdawana bezpłatnie młodzieży szkolnej w czasie lekcji prawa, prowadzonych przez sędziów na terenie działania Oddziałów Śląskiego, Warszawskiego, Wielkopolskiego i Wrocławskiego SSP „Iustitia”. W razie uzyskania kolejnych środków, przewidziany jest dodruk większej liczby egzemplarzy. Więcej informacji o wydarzeniu można przeczytać na Facebooku. (BP)