• Sprawy bieżące
  • Dodano 10 września 2014.

Apteczka prawna – pierwsza pomoc dla młodzieży szkolnej
w sprawach prawnych


Edukacja prawna społeczeństwa jest w Polsce sferą zaniedbaną. Świadomość swoich praw, istoty trójpodziału władzy
i funkcjonowania instytucji demokratycznych jest niska, co widać na co dzień w procesach sądowych. Niezwykle ważne jest więc edukowanie społeczeństwa, w szczególności młodzieży wkraczającej w dorosłe życie, aby zaprzeczyć stereotypowi, że „mądry Polak po szkodzie”.

Od kilku lat projekt edukacji młodzieży szkolnej prowadzi pro bono Oddział Śląski Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”. Doświadczeniem tych kilkuset lekcji szkolnych jest ponaddwustustronicowa książka „Lex bez łez. Apteczka prawna”, która stanowi swoiste kompendium najważniejszych zagadnień z zakresu prawa. Jest to wydawnictwo unikalne – apteczka jest napisana prostym językiem, z użyciem wielu przykładów (autorami są sędziowie, pracownicy naukowi i studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego), przygotowana w atrakcyjnej dla młodzieży formie graficznej (nad stroną graficzną czuwali artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach). Rozdziały rozdzielone są ostrymi, markerowymi kolorami, zielonym i pomarańczowym, bo takie barwy przyciągną młodych odbiorców. W zbiorze zostały omówione wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego, pracy i rodzinnego.
W poradniku znalazł się m.in. rozdział poświęcony prawom autorskim,  poruszono problemy spadkowe, porady konsumenckie, kwestie dotyczące rozliczania się z podatku, zostało także wyjaśnione, za co można ponieść odpowiedzialność i zostać ukaranym.

W najbliższych miesiącach apteczka będzie rozdawana bezpłatnie młodzieży szkolnej w czasie lekcji prawa, prowadzonych przez sędziów na terenie działania Oddziałów Śląskiego, Warszawskiego, Wielkopolskiego i Wrocławskiego SSP „IUSTITIA”. Partnerami wydania są Polska Izba Ubezpieczeń, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Krajowa Izba Doradców Podatkowych i ASP w Katowicach. Nakład wynosi 2 tys. sztuk. W razie uzyskania kolejnych środków przewidziany jest dodruk większej liczby egzemplarzy. Autorzy pomysłu podkreślają, jak niezwykle ważne jest edukowanie społeczeństwa, w szczególności młodzieży wkraczającej w dorosłe życie. Więcej informacji o wydarzeniu można przeczytać na Facebooku: https://www.facebook.com/apteczkaprawna