• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(12)/2013, dodano 9 sierpnia 2013.

Bez szans na powrót zlikwidowanych sądów

Jeszcze do 26.6.2013 r. tliła się nadzieja, że zlikwidowane od 1.1.2013 r. rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości1 79 sądów rejonowych powróci na mapę sądownictwa za sprawą obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych2.

Projekt ten, po wielu perypetiach związanych z jego procedowaniem, został uchwalony przez Sejm i przedstawiony do podpisu Prezydentowi. Prezydent jednak odmówił złożenia podpisu pod ustawą, zgłaszając weto. Dokument ten Prezydent nazwał „oczywistą niedoróbką, którą przepchnięto kolanem pod drzwi Pałacu Prezydenckiego”. Ostatecznie nadzieje na przywrócenie zlikwidowanych sądów pogrzebane zostały podczas posiedzenia Sejmu w dniu 12.7.2013 r., ponieważ nie znalazła się w Sejmie wystarczająca większość dla odrzucenia prezydenckiego weta.

Zgłaszając weto Prezydent przedstawił zarazem własny projekt3, który określa kryteria pozwalające na utworzenie sądu rejonowego. Prezydenckiemu projektowi zarzuca się jednak, że określenie kryteriów, kiedy sąd „może zostać utworzony” nie nakłada obowiązku utworzenia sądów, więc kryteria ustawowe będą raczej kryteriami likwidowania, a nie tworzenia sądów. Ponadto, użycie jako kryteriów pojęcia „wpływu spraw” rodzi wiele wątpliwości co do sposobu obliczania tej wielkości.

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji Prezydenta media podały informację, że Prezes Maciej Strączyński był autorem projektu ustawy, czemu Prezes zaprzeczył, a jego oświadczenia opublikowano w tych samych mediach. Powyższe spotkało się także z reakcją Fundacji Batorego, której przedstawicielka zarzuciła „Iustitii”, że podejmując współpracę w ramach tworzenia ww. projektu ustawy, sędziowie tworzą prawo z myślą tylko o sobie, jawnie występują w imieniu własnej grupy i naruszają obraz bezstronnego sędziego, który zawsze powinien brać pod uwagę interes ogółu. W odpowiedzi na powyższe Zarząd SSP „Iustitia” wystosował do Fundacji list w obronie prawa środowiska sędziowskiego do brania udziału w życiu publicznym4. (BP) 


1 Rozporządzenie z 25.10.2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych, Dz.U. poz. 1223.

2 Obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustrojusądów powszechnych, druk nr 804, dostępny na: www.sej.gov.pl.

3 Dostępny na: http://bit.ly/1bhXAEa.

4 Pełna treść listu jest dostępnana: www.ius­titia.pl.