• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(17)/2014, dodano 11 listopada 2014.

CEELI znowu w Polsce

W Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Instytut CEELI – Central and East Europeat Law Initiative, we współpracy z „Iustitią”, na temat systemów podziału spraw między sędziów.

CEELI była kiedyś agendą Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników (American Bar Association) i w latach 90. prowadziło bardzo intensywną współpracę z „Iustitią”. Pod koniec lat 90. organizacja ta opuściła Polskę i przeniosła swoją działalność do krajów byłego ZSRR, w Europie Środkowej pozostało tylko biuro w Pradze. Obecnie CEELI jest samodzielnym instytutem. W konferencji „Obciążenie sędziów, podział czynności i system przydziału spraw sędziom, wsparcie techniczne i obsługa sędziego”, która odbyła się w dniach 5–6.10.2014 r. w Warszawie, uczestniczyli przedstawiciele rad sądownictwa i organizacji sędziowskich z Albanii, Bośni-Hercegowiny, Litwy, Macedonii i Rumunii, a także kilkunastoosobowa grupa sędziów z „Iustitii”. W trakcie konferencji przedstawiono i porównano zasady rozdzielania spraw między sędziów w krajach, których przedstawiciele uczestniczyli w obradach. Uczestnicy konferencji zauważyli, że polski system rozdzielania spraw zdecydowanie odbiega od dobrych norm, głównie z uwagi na fakt, że jest od niego za dużo wyjątków i pozwala na manipulacje. Nadmiar czynności o charakterze stricte biurowym i niedecyzyjnym, które w Polsce „muszą” wykonywać osobiście sędziowie – po części z braku odpowiedniej liczby urzędników sądowych, po części z powodu niewłaściwego brzmienia przepisów – uznano w porównaniu z innymi krajami za „imponujący”. (IS)