• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(41)/2020, dodano 18 stycznia 2021.

Cieszanów. Relacja z wydarzenia Ciesz Fanów 2020

SSP „Iustitia” od lat promuje wiedzę o prawie, aktywizuje pracowników i pracowniczki wymiaru sprawiedliwości do działań społecznych.

Na festiwalu w Cieszanowie przeprowadziliśmy dwa historyczne procesy, które ukształtowały kulturę europejską. Był to przyczynek do dyskusji o wolności, tolerancji i znaczeniu wolnych, niezależnych sądów.

Proces Sokratesa, czyli dlaczego Sokrates musi umrzeć za swoje przekonania osądzony przez współobywateli demokratycznych Aten.

Proces Calasa, czyli jak zgodnie z prawem skazano na karę śmierci jednostkę o innej niż powszechna orientacji religijnej.

„(…) każdy sąd, który o losie ludzkim decyduje, musi być niezależny od nacisków zewnętrznych, czy to politycznych czy społecznych. Musi być wolny od uprzedzeń. I ostatecznie nade wszystko musi zachować zdrowy rozsądek. Tylko tyle i aż tyle”.

Zbigniew Hołdys był gościem specjalnym podczas procesu Calasa. „Żyjcie w swojej własnej wolności, doceniajcie swoje talenty” – mówił podczas dyskusji z widownią.

Uczestniczyliśmy również w wydarzeniu Ciesz Fanów Festiwal: „Rozmowy o hejcie, o mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”. Uczestnikami spotkania oprócz sędziów z naszego Stowarzyszenia była siostra Małgorzata Chmielewska prezes Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”, przełożona polskiego oddziału katolickiej Wspólnoty „Chleb Życia” oraz burmistrz miasta Cieszanowa Zdzisław Zadworny.

Siostra M. Chmielewska we wzruszający sposób powiedziała: „Kompletnie nie bierzemy odpowiedzialności za słowo. Często celem wypowiedzi jest po prostu dokopać komuś (…) Słowa mogą zabić. Od słów przechodzi się do czynów”.

#PosłuchajmyPogadajmy, wszystkim słuchaczom i gościom DZIĘKUJEMY!

Rownież ogromnie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego spotkania: dziękujemy za współpracę „Iustitia” Oddział Przemyśl, „Iustitia” Oddział w Krakowie, sędziom z „­Iustitia” Oddział Wielkopolski i „­Iustitia” Oddział Warszawski oraz grupie Rebelianty Podkarpackie1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/79-informacje/ 3930-cieszanow-relacja-z-wydarzenia-ciesz-fanow-2020