• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(8)/2012, dodano 1 sierpnia 2012.

Coraz mniej asystentów

W uchwale z 26.6.2012 r. Zarząd „Iustitii” podzielił negatywną opinię odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności asystentów sędziów, wyrażoną przez Krajową Radę Sądownictwa w uchwale z 18.4.2012 r. (projekt ten przewiduje m.in. odejście od zasady przyporządkowania asystenta do najwyżej 2 sędziów). „Iustitia” zwróciła uwagę, że zmiana ta rodzi obawy, iż jej podstawową, o ile nie jedyną, przyczyną są trudności związane z naborem na stanowiska asystentów sędziów. Stowarzyszenie zwracało uwagę, że w ramach przeprowadzanej przez Ministra Sprawiedliwości strategii deregulacji, deregulacji powinien zostać poddany również zawód asystenta sędziego, dzięki czemu możliwe by było obsadzenie wakujących stanowisk asystenckich. Zmiany polegające na przydzieleniu asystenta do pracy w wydziale, a nie do pracy z konkretnymi sędziami oraz zrównanie zakresów ich obowiązków z obowiązkami pozostałych pracowników sekretariatów sądowych spowodują, że sędziowie zostaną pozbawieni wyspecjalizowanej pomocy profesjonalnie przygotowanej kadry, a istniejące niedostatki obsady kadrowej sądów będą wyrównywane pracą asystentów. W dalszej perspektywie może spowodować to odpływ asystentów sędziów z sądów na skutek już nie tylko zbyt niskich płac, ale również wykonywania pracy znacznie poniżej posiadanych przez nich kwalifikacji1.

(BP)


1 Pełna treść uchwały dostępna na: www.ius­titia.pl.