• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(17)/2014, dodano 11 listopada 2014.

Court Watch o sądach

W dniu 30.9.2014 r. Fundacja ­Court Watch opublikowała kolejny raport z monitoringu sądów. Jednym z częściej występujących negatywnym zjawiskiem było opóźnianie rozpraw i posiedzeń, często bez wyjaśnienia stronom przyczyny. Niestosowne zachowania sędziów nadal się zdarzają, ale sporadycznie. Niemniej wciąż mają miejsca zdarzenia wynikające z niechętnego stosunku sędziów do publiczności i obserwatorów, dowodzące wręcz naruszenia prawa (bezzasadne żądania opuszczenia sali, zakazywanie robienia notatek, zapisywanie do protokołu bez powodu nazwisk publiczności). Nie najlepiej wypadła ocena infrastruktury sądów. Raport jest dostępny w Internecie1. (IS)

1 Zob. http://courtwatch.pl/blog/2014/09/30/raport_2014/.