• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(20)/2015, dodano 29 sierpnia 2015.

Czas i warunki pracy sędziego

Zgodnie z art. 83 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych1, czas pracy sędziego jest określony wymiarem jego zadań. O tym, co w sytuacji, gdy zadania sądownictwa cały czas rosną, dyskutowali uczestnicy konferencji „Czas pracy i warunki pracy sędziego (wymiar zadań)”. Patronat nad konferencją objęli Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf i  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Roman Hauser.

Podczas konferencji zaprezentowany został także projekt „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutki” prowadzony przez dr Katarzynę Orlak. Celem projektu jest ustalenie poziomu stresu związanego z pracą w polskich sądach. Za pomocą ankiet sprawdza, czy osoby związane z sądownictwem wykazują potrzebę zmiany sytuacji zawodowej, czy w miejscu pracy występuje ryzyko mobbingu itp. Dodatkowo badanie diagnozuje sposoby radzenia sobie ze stresem.

Obciążenie sędziów pracą rzadko bierze się niestety pod uwagę przy kreśleniu śmiałych wizji reform zmierzających do usprawnienia działania sądów. Uczestnicy konferencji dyskutowali, co w tej sytuacji jest realne, by można było uzyskać społeczny konsensus między oczekiwaniami i możliwościami.

(IS)

1 T. jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.