• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(10)/2012, dodano 17 lutego 2013.

Czekamy na stanowisko KRS

W listopadzie 2012 r. Zarząd SSP „Iustitia” zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego znowelizowanego „ustawą emerytalną” art. 69 § 2a PrUSP. Nowelizacja ta odebrała z dnia na dzień sędziom, którzy ukończą 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn) po 1.1.2018 r., prawo do wcześniejszego stanu spoczynku. We wszystkich innych służbach, które mają specjalne zasady emerytalne, nowe przepisy dotyczyć będą tylko tych funkcjonariuszy, którzy wstąpią do służby po 1.1.2013 r. Na odpowiedź KRS nadal oczekujemy. (BP)