• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(8)/2012, dodano 1 sierpnia 2012.

Czekamy na wyroki

Otrzymujemy sygnały, że w sprawach naszych pozwów zapadają postanowienia o zawieszeniu postępowań do czasu rozpoznania skargi konstytucyjnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, bądź na zgodny wniosek stron. Nasze pozwy zawierają jednak szerszą argumentację o naruszeniu Konstytucji niż skarga Pierwszego Prezesa i jeśli miałoby nastąpić z tego powodu zawieszenie postępowania, to trzeba pamiętać, że wyrok w sprawie skargi Pierwszego Prezesa nie rozstrzygnie zarzutów konstytucyjnych zawartych w pozwie. Sąd, który zawiesza postępowanie, może natomiast wystąpić z własnym pytaniem prawnym1.

(ISI, BP)


1 Na stronie www.iustitia.pl opublikowaliśmy, co w takim pytaniu według nas powinno się znaleźć.