• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(51)/2023, dodano 11 lutego 2024.

Członkowie „Iustitii” dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami w Europie

„JUSTICE HAS TO BE A GLASS HOUSE – it has to be transparent” to temat konferencji ERA, w której brała udział członkini Zarządu Dorota Zabłudowska. Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na to, że sprawiedliwość musi być transparentna jak szklany dom. Prawnicy i media są odpowiedzialni za rzetelne relacjonowanie społeczeństwu wydarzeń dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Istotne jest poszanowanie interesów stron i prawa obywateli do informacji. Sędziowie powinni komunikować swoje decyzje stronom postępowania w jasny i zrozumiały sposób. Sędzia Dorota Zabłudowska zabrała głos w panelu dotyczącym praworządności. W trakcie dyskusji podkreśliła, że niezależne media, kanały informacyjne „Iustitii” i media obywatelskie okazały się filarami medialnymi obrony praworządności w Polsce. W panelu uczestniczył również niderlandzki sędzia Kees Sterk, honorowy członek „Iustitii”.

1.12.2023 r. odbył się II Dzień Praworządności organizowany przez Hiszpańskie Stowarzyszenie Forum Niezależnych Sędziów – Foro Judicial Independiente. SSP „Iustitia” reprezentowali sędziowie Karolina Rokita (Oddział w Przemyślu) i Łukasz Mrozek (Oddział w Warszawie). Sędziowie przedstawili przebieg „deformy” wymiaru sprawiedliwości od 2015 r. oraz skutki erozji rządów prawa w Polsce. Zaprezentowali także działalność Stowarzyszenia, w tym również edukacyjną, medialną i projektodawczą. Prezes FJI sędzia Fernando Portillo Rodrigo wręczył przedstawicielom „Iustitii” pamiątkową tabliczkę wyrażającą uznanie dla sędziów polskich za walkę o praworządność w UE1.

1 Więcej na ten temat pod adresem: https://www.iustitia.pl/79-informacje/4777-czlonkowie-iustitii-dziela-sie-swoja-wiedza-i-doswiadczeniami-w-europie.