• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(22)/2015, dodano 3 kwietnia 2016.

Członkowie władz „Iustitii” w Ministerstwie Sprawiedliwości

Łukasz Piebiak, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, został powołany na stanowisko podsekretarza stanu 23.11.2015 r. Z chwilą powołania na stanowisko złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia oraz z funkcji kierowniczych we wszystkich zespołach problemowych.

Z kolei sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach i prezes lokalnego Oddziału „Iustitii” Jacek Przygucki objął funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości. W związku z delegacją do ministerstwa dnia 2.2. br. Jacek Przygucki złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

(IS)