• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(25)/2016, dodano 25 listopada 2016.

Dalsze represje wobec sędziów w Turcji

W dniu 17.8.2016 r. w Turcji weszły w życie dwie nowe ustawy w ramach ogłoszonego wcześniej stanu wyjątkowego. Z informacji uzyskanych od tureckich sędziów wynika, że 4000 osób spośród kadry sędziowskiej i prokuratorskiej zostały zmienione przydziały służbowe i będą pracować w innych miastach. Decyzje ministerstwa mają charakter natychmiastowy. Obecnie prawie 1/4 ogółu sędziów i prokuratorów jest w drodze do nowych miejsc pracy. Kilka miesięcy temu 3000 sędziów i prokuratorów otrzymało nowe przydziały służbowe. Tych 3000 sędziów i prokuratorów w listopadzie ma objąć powtórny egzamin zawodowy. Przewiduje się, że w ciągu 6 miesięcy wymienione zostanie 2/3 składu korpusu sędziów i prokuratorów1.

1 Wszystkie informacje dotyczące sytuacji w Turcji oparte zostały na tłumaczeniach J. Posłusznego oraz pozostałych członków Zespołu Między-narodowego SSP „Iustitia”.