• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(38)/2019, dodano 26 marca 2020.

Decyzja Prezesa Izby Cywilnej SN

W dniu 25.11.2019 r. Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zdecydował, iż do czasu wydania przez Sąd Najwyższy orzeczeń, w których zadano Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne, na które Trybunał odpowiedział 19.11.2019 r., w Izbie Cywilnej SN nie będą wyznaczane składy z udziałem sędziów, których dotyczy wyrok TSUE1.

IS

1 Zob. oświadczenie: https://iustitia.pl/3427-decyzja-prezesa-izby-cywilnej-sadu-najwyzszego-dariusza-zawistowskiego-w-zwiazku-z-wyrokiem-tsue