• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(3)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Dni bez wokandy

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że w czasie ogłoszonej przez „Iustitię” akcji „Dni bez wokandy” w dniu 17.11.2010 r. średnia liczba sesji w stosunku do liczby takich samych sesji w dniu 27.10.2010 r., przyjętego jako dzień porównawczy, wynosiła dla wszystkich sądów 69% – wtym dla sądów rejonowych ok. 63%, dla sądów okręgowych – 86%, a dla sądów apelacyjnych 78%. Dane dotyczące liczby rozpraw z udziałem stron w dniu 18.11.2010 r. (czwartek) w stosunku do liczby sesji w dniu 28.10.2010 r. (czwartek), przyjętego jako dzień porównawczy, wynosiła dla wszystkich sądów 72% – w tym dla sądów rejonowych 67%, dla sądów okręgowych 86%, a dla sądów apelacyjnych 100%. Dane zbierane przez „Iustitię” objęły tylko część sądów i były niepełne. Wskazywały one na to, że w dniach protestu w sądach odbywało się od 26% wokand (okręg suwalski) do 66% wokand (część apelacji warszawskiej).

Z pewnością akcja protestacyjna cieszyła się największym poparciem w sądach rejonowych i wzbudziła zainteresowanie mediów, które na chwilę poświęciły swoją uwagę problemom sądownictwa.

opracował:

Bartłomiej Przymusiński