• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(40)/2020, dodano 7 października 2020.

Dnia 22.9.2020 r. rozprawa przed TSUE w sprawie statusu nowych Izb SN

Dnia 22.9.2020 r. o godz. 9:00 odbędzie się rozprawa przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, której przedmiotem będą pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego dotyczące Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz powołanych do nich osób przy udziale neoKRS. Pytania te zostały zadane w związku ze sprawą sędzi Moniki Frąckowiak (C-508/19) członkini SSP „Iustitia”, w której to sprawie Pani sędzia domaga się uznania, że sędzia Jan Majchrowski z Izby Dyscyplinarnej nie pozostaje w stosunku służbowym sędziego SN (Jan Majchrowski został powołany do Izby Dyscyplinarnej w 2018 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek KRS) oraz ze sprawą sędziego Waldemara Żurka, gdzie złożono wniosek o wyłączenie od rozpoznawania osób powołanych do obu nowych Izb Sądu Najwyższego (C-487/19).

IS