• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1-2(50)/2023, dodano 27 czerwca 2023.

Do orzekania wraca Maciej Ferek, ostatni z zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną sędziów

W dniu 28.3.2023 r. Izba  Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła wydaną 16.11.2022 r. uchwałę Izby Dyscyplinarnej SN zawieszającą w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Marcina Ferka za podważanie statusu osób, które zostały powołane na stanowisko sędziego z udziałem nielegalnej Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia tym samym stosował się do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE. Zawieszenie to trwało rok i cztery miesiące.

Nowa Izba SN uznała, że zarówno ww. decyzja Izby Dyscyplinarnej, jak i poprzedzająca ją decyzja ówczesnej prezeski Sądu Okręgowego w Krakowie –  Dagmary Pawełczyk-Woickiej, były wadliwe, bo opierały się na art. 130 PrUSP, który pozwala zawiesić sędziego tylko z powodu ujęcia go na popełnieniu czynu karalnego lub w sytuacji, gdy jego czyn narusza powagę sądu. Izba Odpowiedzialności zawodowej, w składzie: sędzia SN Wiesław Kozielewicz, Marek Siwek – powołany na sędziego przez neo-KRS oraz ławnik Marek Molczyk, wskazała, że sędziego nie można zawiesić za orzecznictwo i poglądy prawne1.

IS

1 Więcej informacji pod adresem: https://www.iustitia.pl/4664-do-orzekania-wraca-sedzia-maciej-ferek-ostatni-z-zawieszonych-w-czynnosciach-przez-izbe-dyscyplinarna.