• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(49)/2022, dodano 14 kwietnia 2023.

Do orzekania wraca sędzia Maciej Ferek, ostatni z zawieszonych w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną

28.3.2023 r. Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN uchyliła wydaną 16.11.2022 r. uchwałę Izby Dyscyplinarnej SN zawieszającą w czynnościach służbowych SSO w Krakowie Marcina Ferka za podważanie statusu osób, które zostały powołane na stanowisko sędziego z udziałem nielegalnej KRS. Sędzia tym samym stosował się do wyroków ETPCz i TSUE. Zawieszenie to trwało rok i cztery miesiące. IOZ SN uznała, że zarówno ww. decyzja ID, jak i poprzedzająca ją decyzja ówczesnej prezeski Sądu Okręgowego w Krakowie – Dagmary Pawełczyk-Woickiej, były wadliwe, bo opierały się na artykule 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych, który pozwala zawiesić sędziego tylko z powodu ujęcia go na popełnieniu czynu karalnego lub w sytuacji, gdy jego czyn narusza powagę sądu. IOZ w składzie: SSN Wiesław Kozielewicz, ­Marek Siwek – powołany na sędziego przez neo-KRS oraz ławnik Marek Molczyk, wskazała, że sędziego nie można zawiesić za orzecznictwo i poglądy prawne.

IS