• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(38)/2019, dodano 26 marca 2020.

Do TSUE wpłynęła skarga KE dotycząca postępowań dyscyplinarnych

Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wpłynęła skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów. Komisja chce rozpatrzenia skargi w trybie przyspieszonym.

Komisja poinformowała 10.10.2019 r., że kieruje skargę do TSUE, aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną. Jak uzasadniała Komisja, nowy system środków dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, którą z kolei powołuje Sejm w procedurze o charakterze politycznym1.

IS

1 Zob. https://iustitia.pl/postepowania-dy­scy­pli­narne/3392-do-tsue-wplynela-skarga-ke-ws-systemu-dyscyplinarnego-dla-sedziow-w-polsce