• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(12)/2013, dodano 12 sierpnia 2013.

Dobro dzieck

Dnia 21.5.2013 r. w siedzibie Wydawnictwa C.H. Beck odbyło się szkolenie dla dziennikarzy z zakresu prawa rodzinnego „Najważniejsze jest dobro dziecka”. Organizatorem była Redakcja Kwartalnika „Iustitia”. Wykładowcy, którymi byli kurator Alina Prusinowska-Marek, sędzia Cezary Skwara i mec. Jerzy Truszkowski, mówili o zagadnieniach uregulowania prawa do opieki nad dzieckiem w przypadku rozpadu związku rodziców, przyczynach i skutkach ograniczenia i odebrania władzy rodzicielskiej, funkcjonowaniu opieki zastępczej i nadzorze nad nią, skutkach porwań rodzicielskich. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele kilku redakcji.