• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(3)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Dyskusja wewnętrzna

Zebrania Członków oddziałów w Łodzi, Opolu i Płocku podjęły uchwały, w których krytycznie odnoszą się do ogłoszonej przez „Iustitię” akcji protestacyjnej – zarówno co do formy, jak i procedury ogłoszenia akcji.

Prezes „Iustitii” Maciej Strączyński w swoim komunikacie stwierdził m.in., że wszyscy członkowie „Iustitii”, którzy krytycznie oceniają stosowane obecnie formy protestu, mogą w każdej chwili zaproponować własne, być może lepsze sposoby zwrócenia uwagi na nasze postulaty, nie tylko płacowe, a decyzję o udziale w akcji każdy sędzia podejmuje samodzielnie. Dnia 11.12.2010 r. odbyło sie zebranie Zarządu z Prezesami Oddziałów, którego przedmiotem były m.in. te kontrowersje. Zebranie przebiegło w rzeczowej atmosferze. Zarząd uznał, że zebrania z zarządami oddziałów będą odbywać się dwa razy do roku, aby poprawić komunikację wewnątrz stowarzyszenia. Omówiono także przedstawiony przez Zarząd projekt zmian statutu.