• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(34)/2018, dodano 7 marca 2019.

Działania Rzeczników Dyscyplinarnych wobec sędziów Ewy Maciejewskiej, Igora Tulei i Kamila Jarockiego

Po raz kolejny, niestety, przychodzi nam informowac o aktywności Zastepców Rzecznika Dyscyplinarnego. Tym razem Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Pan Sędzia Michał Lasota prowadzi postępowania dyscyplinarne w sprawie pytań prejudycjalnych wystosowanych przez Państwa sędziów Ewę Maciejewską i Igora Tuleję. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych Michał Lasota wezwał Igora Tuleyę SSO w Warszawie do złożenia pisemnych wyjaśnień w związku z przewinieniem dyscyplinarnym polegającym na zadaniu pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wbrew art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Tej Samej treści żądanie wystosował Pan Zastępca Rzecznika wobec Pani sędzi Ewy Maciejewskiej oraz Pana Sędziego Kamila Jarockiego1.

Stanowisko wobec działań Zastępcy Rzecznika zajął komitet Obrony Sprawiedliwości, który wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych skierowanych przeciwko Sędziom Ewie Maciejewskiej i Igorowi Tulei. Wzywanie Ewy Maciejewskiej i Igora Tulei do złożenia oświadczeń dotyczących możliwego ekscesu orzeczniczego polegającego na spowodowaniu zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym wbrew warunkom z art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w trybie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym, stanowi ingerencję w sferę niezawisłości sędziowskiej oraz próbę dalszego zastraszania tych sędziów i całego środowiska sędziowskiego, co jest niedopuszczalne.

IS

1 Zob. https://iustitia.pl/2720-michal-lasota-z-ca-rzecznika-dyscyplinarnego-prowadzi-postepowanie-dyscyplinarne-wobec-sedzi-ewy-maciejewskiej-za-zadanie-pytania-prejudycjalnego-do-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej;

https://iustitia.pl/2720-michal-lasota-z-ca-rzecznika-dyscyplinarnego-prowadzi-postepowanie-dyscyplinarne-wobec-sedzi-ewy-maciejewskiej-za-zadanie-pytania-prejudycjalnego-do-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej;

https://iustitia.pl/79-informacje/2767-zastepca-lasota-szuka-ekscesu-w-gorzowie-wlkp