• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(18)/2014, dodano 4 marca 2015.

„Dzieci po drugiej stronie muru”

Z raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Dzieci po drugiej stronie muru”1, zaprezentowanego 20.11.2014 r. podczas konferencji w Warszawie, w której wziął udział przedstawiciel SSP „Iustitia”, wynika, że potrzebna jest nowa ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich i doregulowanie systemu odpowiedzialności nieletnich. Ze wskazanego raportu wynika, że obecny system, w którym nadzór nad poszczególnymi typami jednostek rozproszony jest na pięć różnych ministerstw, ma poważne luki i w efekcie prowadzi do ryzyka poważnych zagrożeń dla praw i wolności wychowanków placówek. Raport jest wynikiem monitoringu 24 placówek dla nieletnich – zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, policyjnych izb dziecka. Według raportu w placówkach często naruszane jest prawo wychowanków do prywatności, ograniczony jest dostęp do środków czystości, dla wychowanków nieraz niejasny jest też system kar i nagród obowiązujący w ośrodkach, co powoduje, że często wychowankowie nie wiedzą, za co ponoszą konsekwencje. „Z naszych badań wynika, że sposób prowadzenia placówki zależy przede wszystkim od osoby dyrektora. Jeśli dyrektor ma pewien pomysł na prowadzenie resocjalizacji, praca kadry całej placówki przynosi efekty. W przeciwnym razie placówki koncentrują się tylko na izolowaniu nieletnich” – powiedziała współautorka raportu Katarzyna Wiśniewska.

1 Zob. http://www.hfhr.pl/raport-dzieci-po-drugiej-stronie-muru.