• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(30)/2017, dodano 19 kwietnia 2018.

Dzień Edukacji Prawnej 15.3.2018 r.

W marcu 2018 r. obchodzono po raz drugi Dzień Edukacji Prawnej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” (SSPI), a współorganizatorem Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” (FEPI)1. Celem przedsięwzięcia jest promocja wiedzy prawnej, rozbudzenie zainteresowania obywateli tematyką prawa, a przede wszystkim przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości. Adresatem wydarzeń organizowanych przez poszczególne sądy oraz oddziały Stowarzyszenia „Iustitia” były zazwyczaj dzieci i młodzież, ale także dorośli mogli znaleźć ciekawe propozycje. W wielu sądach odbyły się spotkania z sędziami, radcami prawnymi i adwokatami, symulacje rozpraw, wykłady i dyskusje na temat zagadnień prawnych oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości, pokazy mediacji, konkursy krasomówcze i artystyczne, debaty oksfordzkie. Został m.in. ogłoszony konkurs skierowany do młodzieży, który zostanie rozstrzygnięty w Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 23.5.2018 r. Dzień Edukacji Prawnej był też okazją do podsumowania działań wcześniej prowadzonych przez środowisko sędziowskie oraz rozważenia planów na przyszłość.

Partnerami działań były w tym roku: Wolters Kluwer Polska, Fundacja Court Watch Polska oraz Fundacja ProPublika, które wzbogaciły ofertę interesujących wydarzeń edukacyjnych.

Uczestnicy spotkań w wybranych sądach mieli możliwość udziału w grze planszowej „Prawopolis”, przygotowanej i prowadzonej przez wolontariuszy i pracowników Fundacji Court Watch Polska.

W dniach poprzedzających Dzień Edukacji Prawnej, Fundacja ProPublika wraz z Fundacją ELEMENTARZ oraz Stowarzyszeniem „Iustitia”, rozpoczęły realizację projektu edukacji obywatelskiej pt. „Po co nam sądy?”, w ramach którego sędziowie przeprowadzili spotkania edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych na terenie pięciu województw, przekazując im podstawową wiedzę na temat prawa oraz wymiaru sprawiedliwości. W kolejnym kroku projektu uczniowie odwiedzą pobliskie sądy, uczestnicząc w inscenizacjach rozpraw oraz zwiedzając gmachy sądowe. W ramach projektu przeprowadzone będą dwa konkursy tematyczne – plastyczny oraz literacki.

W organizację Dnia Edukacji Prawnej włączyło się także największe wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer Polska, które na co dzień podejmuje działania upowszechniające wiedzę prawną zarówno wśród prawników, jak też specjalistów różnych dziedzin. Od 12 marca, z okazji Dnia Edukacji Prawnej na stronie www.lex.pl prezentowany był cykl artykułów „Bliżej prawa”, podejmujących tematy prawne interesujące obywateli, takie m.in. jak: formalności związane z rekrutacją do przedszkoli, rozwód a prawo do dzieci, firma w domu, spadki i darowizny, prawo pracy – nowości, formalności przy sprzedaży mieszkania, jak postępować przy egzekucji komorniczej i wiele innych. 15 marca odbyły się webinary przybliżające tematykę uprawnień rodzicielskich oraz prowadzenia firmy w domu. Ponadto udostępniono nagrania lekcji prawa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wykorzystania na zajęciach WOS-u.

(IS)

1 Szczegółowy program wydarzeń dostępny na: http://www.iustitia.pl/dzien-edukacji-praw­nej/ 2149-dzien-edukacji-prawnej-2018-kalendarz-wydarzen